Operation vid livmoderhalscancer

På Vårdavdelning Bäckenkirurgi 8 behandlar vi patienter med livmoderhalscancer (cervixcancer). Det innebär att man har fått cancer i nedre delen av livmodern. Behandlingen består normalt av operation.

Operation vid livmoderhalscancer sker via titthålskirurgi (laparoskopi) eller buksnittskirurgi (laparotomi). Livmodern och omkringliggande vävnader tas bort, vanligen även äggledarna och delar av slidan. Äggstockarna kan man ofta lämna kvar, speciellt hos kvinnor som inte har kommit in i klimakteriet. Ibland behövs därefter kompletterande strålbehandling eller cytostatika.

Inför undersökning eller behandling

Inskrivningsbesök

När du kommer till inskrivningsbesök hos oss träffar du någon av våra läkare och sjuksköterskor. Du får information om resultatet från dina undersökningar och den planerade operationens omfattning. Ni pratar om vilken metod som är mest lämplig och du får tillfälle att ställa frågor.

Inför operationen får du också träffa narkosläkare som kan ge svar på dina frågor om sövning.

Dagen före operationen

Du kommer till oss på G8 dagen före din operation. Vi tar prover, samtalar med dig och ger dig information samt hjälper dig med förberedelser. Du får till exempel duscha och byta om till kläder som finns på avdelningen.

Det är bra om du har ätit middag innan du kommer till oss. Du får kvällsfika här och fastar sedan från klockan 00.
 

Under undersökning eller behandling

Operation

På operationsdagens morgon får du duscha igen innan du körs ned till operationssalen.

Operation vid livmoderhalscancer sker vanligen via titthålskirurgi. Fördelarna är flera; mindre smärta, kortare vårtid, kortare sjukskrivning och färre komplikationer.

När operationen är klar stannar du på en uppvakningsavdelning för observation innan du åker tillbaka till vårdavdelning G8. I de flesta fall kommer man tillbaka till avdelningen på operationsdagens kväll.

De vävnadsprover och organ som tagits bort under operationen skickas på mikroskopisk analys.

Mobilisering och mat

Efter en operation är det viktigt att snabbt komma igång med mobilisering (att komma upp och röra på sig). Vårt mål är att du ska komma upp och sitta redan på operationsdagens kväll. Då återhämtar du dig snabbare och hjälper kroppens läkningsprocess.

Du får börja äta och dricka direkt efter operationen, vilket också är gynnsamt för din återhämtning.

Vid titthålskirurgi av livmoderhalscancer är vårdtiden vanligtvis kort och man kan i de flesta fall gå hem dagen efter operationen.

Efter undersökning eller behandling

När du kommer hem

Sjukskrivningstiden efter operation av livmoderhalscancer är normalt 3-6 veckor.

Tänk på att du bör undvika bad och samliv under den tid som operationssåret läker, cirka 4-6 veckor. Du ska heller inte lyfta eller bära tungt de första 3-4 veckorna eller motionera för hårt. Däremot är det bara bra med lättare motion och du kan duscha som vanligt.

Om du får kraftiga blödningar från slidan, tilltagande smärtor, feber eller andra tecken på infektion i operationssåret efter att du åkt hem så ska du höra av dig till oss.

Om du har agraffer (metallklämmor) eller stygn som ska tas bort så får du hjälp med det på din vårdcentral. Du får ett behandlingsmeddelande med dig från oss innan du åker hem.

Återbesök

Några veckor efter att du blivit utskriven så blir du uppringd av oss eller så kommer du på återbesök. Då får du svar på den mikroskopiska analysen.

Ibland behövs kompletterande cytostatika- eller strålbehandling efter operationen och då blir du remitterad till onkologkliniken av våra läkare och får kallelse från dem för nytt inskrivningsbesök.