Operation vid livmodercancer

På Vårdavdelning Bäckenkirurgi 8 behandlar vi patienter med livmodercancer (livmoderkroppscancer). Det innebär att man har fått en tumör i livmoderns slemhinna. Behandlingen består normalt av operation.

Operation vid livmodercancer sker via titthålskirurgi (laparoskopi) eller buksnittskirurgi (laparotomi). Vilken metod som används beror på hur spridningen ser ut. Normalt tas livmoder, livmoderhals, äggstockar, äggledare och omkringliggande vävnader bort. Ibland behövs därefter kompletterande strålbehandling eller cytostatika.

Inför undersökning eller behandling

Inskrivningsbesök

När du kommer till inskrivningsbesök hos oss träffar du någon av våra läkare och sjuksköterskor. Du får information om resultatet från dina undersökningar och den planerade operationens omfattning. Ni pratar om vilken metod som är mest lämplig och du får tillfälle att ställa frågor.

Inför operationen får du också träffa narkosläkare som kan ge svar på dina frågor om sövning.

Dagen före operationen

Du kommer till oss på G8 dagen före din operation. Vi tar prover, samtalar med dig och ger dig information samt hjälper dig med förberedelser. Du får till exempel duscha och byta om till kläder som finns på avdelningen.

Det är bra om du har ätit middag innan du kommer till oss. Du får kvällsfika här och fastar sedan från klockan 00.

Under undersökning eller behandling

Operation

På operationsdagens morgon får du duscha igen innan du körs ned till operationssalen.

När operationen är klar stannar du på en uppvakningsavdelning för observation innan du åker tillbaka till vårdavdelning G8. I de flesta fall kommer man tillbaka till avdelningen på operationsdagens kväll, men ibland blir det först dagen efter.

De vävnadsprover och organ som tagits bort under operationen skickas på mikroskopisk analys.

Mobilisering och mat

Efter en operation är det viktigt att snabbt komma igång med mobilisering (att komma upp och röra på sig) även om du känner dig svag och medtagen. Då återhämtar du dig snabbare och hjälper kroppens läkningsprocess.

Du påbörjar din mobilisering och rehabilitering hos oss samma dag som du har opererats eller dagen efter. Vår personal på G8 och våra fysioterapeuter hjälper och stöttar dig till rätt träning. Ditt eget engagemang är avgörande för hur snabbt du återhämtar dig.

Du får börja äta och dricka direkt efter operationen, vilket också är gynnsamt för din återhämtning.

Vårdtiden efter operation för livmodercancer varierar beroende på hur stort ingreppet har varit och vilken operationsmetod som har använts. Vid lättare operationer är den normalt 1-3 dagar och vid större ca 4-7 dagar om inga komplikationer tillstöter.

Efter undersökning eller behandling

Fortsatt rehabilitering

Beroende på hur omfattande din operation har varit, hur snabbt du återhämtar dig och vilket stöd du har hemma, så kan det bli aktuellt med ytterligare rehabilitering efter din tid hos oss. Det är våra läkare som fattar beslut kring rehabilitering i samråd med dig och dina anhöriga.

Rehabiliteringen har som mål att du ska återfå så mycket av din fysiska och psykiska förmåga som möjligt innan du kommer tillbaka hem.

De rehabiliteringsanläggningar som våra patienter normalt åker till är idag Stockholms Sjukhem, Saltsjöbaden och Furuhöjden. Du får önska vart du helst vill komma och i mån av plats försöker vi tillgodose det.

Om det behövs ytterligare vårdplanering, till exempel för utökad hemtjänst, så sker det normalt under din tid på rehabiliteringsanläggningen.

För dig som har anhöriga som kan stötta dig eller hjälp via hemtjänst eller ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) kan det fungera lika bra att gå hem direkt från oss. Din vårdcentral hjälper då till vid behov med sår- och stomiomläggning samt borttag av agraffer (metallklämmor i huden som sluter operationsärret).

När du kommer hem

Sjukskrivningstiden efter operation av livmodercancer är normalt 3-6 veckor.

Tänk på att du bör undvika bad och samliv under den tid som operationssåret läker, cirka 4-6 veckor. Du ska heller inte lyfta eller bära tungt de första 3-6 veckorna eller motionera för hårt. Däremot är det bara bra med lättare motion och du kan duscha som vanligt.

Om du får kraftiga blödningar från slidan, tilltagande smärtor, feber eller andra tecken på infektion i operationssåret efter att du åkt hem så ska du höra av dig till oss.

Om du har agraffer eller stygn kvar som ska tas bort så får du hjälp med det på din vårdcentral. Du får ett behandlingsmeddelande med dig från oss innan du åker hem.

Återbesök

Några veckor efter att du blivit utskriven så blir du uppringd av oss eller så kommer du på återbesök. Då får du svar på den mikroskopiska analysen.

Ibland behövs kompletterande cytostatika- eller strålbehandling efter operationen och då blir du remitterad till onkologkliniken av våra läkare och får kallelse från dem för nytt inskrivningsbesök.