Levervenskateterisering

Varför gör man undersökningen?

Leverns uppgift är att rena blodet från tarmen samt att tillverka nya proteiner som behövs för kroppens ämnesomsättning och immunförsvar. Allt blod från tarmarna samlas upp i ett stort blodkärl som heter vena porta. Vena porta går rakt in i levern, och på baksidan av levern samlas blodet upp i levervenerna som tömmer sig i stora hålvenen och fortsätter till hjärtat. Allt näringsrikt blod från tarmarna når alltså först levern innan det pumpas ut i resten av kroppen.

Normalt är motståndet för blodflödet genom levern väldigt litet. Blodet flyter sakta och utan svårigheter genom de små kapillärerna i levern. Om levern blir sjuk så ökar motståndet och blodflödet försvåras. Trycket stiger då i vena porta. Om trycket når vissa gränsvärden så kan små tunna blodkärl som finns på andra ställen runt magsäcken och matstrupen vidgas och bli stora och uppsvällda. Detta kallas för åderbråck eller varicer. Om åderbråcken i matstrupen blir stora kan de börja blöda. Man kan också få vätska i buken - ascites. Man kan också uppleva en trötthet (leverförvirring) då blodet från tarmarna når hjärnan utan att ha renats genom levern.

Det finns mediciner som sänker blodtrycket i vena porta. Ett sådant läkemedel är Inderal (propranolol). Cirka hälften av patienterna får en bra blodtryckssänkning av propranolol men hos vissa patienter ses ingen blodtryckssänkning alls. Inför operationer kan det också vara viktigt att veta hur högt blodtrycket är i vena porta. Ett högt tryck kan medföra risker inför en operation.

Levervens-kateterisering görs för att mäta trycket i både levervenerna och vena porta. Det görs för att sätta in rätt läkemedel, eller inför en eventuell operation. Detta tar totalt ungefär sex timmar att utföra och genomförs på dagvårdsavdelning B71.

Har Du några frågor är Du välkommen att kontakta sjuksköterska på telefon 08-585 869 57.

 

Inför undersökning eller behandling

Hur går undersökningen till?

Innan Du läggs in har Du av Din läkare fått information om vilka mediciner som Du inte skall ta på morgonen. Vanligtvis skall man inte ta vätskedrivande tabletter eftersom man ofta behöver ligga still länge under och efter undersökningen. Om Du äter blodförtunnande medicin kommer Du att få särskild ordination, om denna behöver sättas ut.

Inskrivningen på avdelning B71 sker samma dag som undersökningen. Du kommer att träffa både läkare och sjuksköterska. Blodprover tas, och ibland EKG. Du skall duscha på kvällen innan och på morgonen före undersökningen, vanlig tvål används. Du får äta en mycket lätt frukost på morgonen, cirka 1 smörgås och 1 glas mjölk, dock ej kaffe eller thé. Frukosten bör intas före klockan 7 på morgonen.

När Du kommer till avdelning B71 så får Du en infartskanyl i vänster armveck och Du får lägga Dig i en säng. Du transporteras i sängen till det kliniska fysiologiska laboratoriet där undersökningen görs.

Under undersökning eller behandling

När Du kommer till undersökningsrummet, där levervens-kateteriseringen skall göras, så möts Du av personal som är med under hela ingreppet. Du får lägga Dig på ett ganska smalt undersökningsbord. Elektroder placeras på Din bröstkorg för EKG-övervakning. Du tvättas med spritlösning över det aktuella stickstället, som vanligtvis är höger armveck. Om det är svårt att sticka i höger armveck kan stickstället vara i ljumsken eller på halsen. Sterila dukar placeras över Dig. Det är viktigt att Du inte lägger upp händerna ovanpå dessa dukar, eftersom steriliteten då går förlorad. Läkaren lokalbedövar det aktuella insticksstället.

Därefter för läkaren in en nål genom huden nertill kärlet som man vill komma in i. Genom ett inläggningsinstrument förs en speciell kateter in i kärlet mot hjärtat. Via hjärtats högra förmak för man ut katetern i stora hålvenen och vidare ner till levervenerna. När katetern är på plats i levervenen så gör man olika tryckmätningar för att mäta trycket, dels i levervenen och dels i vena porta. Hela undersökningen tar cirka 1,5 timme. Undersökningen görs i vaket tillstånd men Du får lugnande medel. Obehag kan ibland upplevas under vissa moment. Säg då genast till sköterskan eller läkaren så får Du mer smärtstillande och lugnande medel.

Efter undersökning eller behandling

När undersökningen är klar transporteras Du i Din säng tillbaka till avdelningen. Du har sängläge i 2 - 3 timmar. Det kan innebära att Du måste ligga på rygg. Puls och blodtryck mäts då regelbundet. Man har ett förband anlagt över insticksstället för att förhindra blödning. Förbandet tas bort efter några timmar.

Vad händer efter utskrivningen?

Man kan ofta återgå till arbetet dagen efter ingreppet. Även efter att Du har kommit hem bör Du vara observant på infektion och eller blödning. Tecken på infektion kan vara feber, värmekänsla, rodnad, svullnad och ömhet över insticksstället. En blödning under huden är inte alltid synlig.

Hör av Dig till sjukhuset om det svullnar över insticksstället. Efter några dagar kan ett blåmärke synas vid insticksstället. Detta är helt normalt.