Buktappning

Buktappning genomförs för att suga ut vätska från buken. Denna kallas ascites och ansamlas vid olika leversjukdomar.

Det finns två skäl att suga ut vätska, dels vill man analysera vätskan för att se att det inte finns några bakterier i den, dels kan det ha ansamlats så mycket vätska att buken blir spänd. Man kan då få ont i magen och när bukhålan blir full trycker vätskan på lungorna varvid man kan uppleva andfåddhet.

Barn

Buktappning av barn är sällsynt, oftast sövs barnet inför detta.

Inför undersökning eller behandling

.

Under undersökning eller behandling

Vid buktappning undersöker läkaren först var man ska sticka, efter detta får man lokalbedövning och en tunn nål införs i bukhålan. Genom en slang rinner sedan vätskan ut. Beroende på hur mycket vätska som finns i magen tar detta olika lång tid, vanligtvis ett par timmar. Då man förlorar en del äggviteämnen på detta sätt erhåller man vid mängder över tre liter ett speciellt dropp. Slangen tas sedan alltid bort då detta annars kan vara en infektionsrisk.

Efter undersökning eller behandling

Ibland återkommer vätskan och man behöver då upprepa buktappningen.