Endoskopi Huddinge - Remissinformation

Här hittar du remissinformation för Mottagning Endoskopi Huddinge

Pappersremisser till GI Endoskopi Huddinge skickas:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
GI Endoskopi
Mottagning Endoskopi, K53
141 86 Stockholm

Elektroniska remisser till GI Endoskopi Huddinge i Take Care skickas till:
vårdenhet H-Endoskopi mottagning