Remittera till oss

Medicinsk behandlingsavdelning A10 tar emot remisser som gäller att ge medicinsk onkologisk behandling, vilket innebär att läkemedelsordinationer hanteras av onkologer på Tema Cancer.

Elektroniska remisser i TakeCare skickas till:

S MBA G4

Pappersremisser skickas till:

Karolinska Universitetssjukhuset
Medicinsk behandlingsavdelning A10
A10:01
171 76 Stockholm

Remissen ska innehålla uppgifter om diagnos, planerad medicinsk onkologisk behandling, tidigare onkologisk behandling, övriga sjukdomar. I TakeCare finns en mall för remissinnehåll.