Specialistsjuksköterska kirurgi

I rollen som specialistsjuksköterska inom kirurgi ingår du i teamet runt patienten och ansvarar för den avancerade omvårdnaden.

Sasha Kordenejad: "Som specialistsjuksköterska i kirurgi kan jag ge patienten säker kirurgisk vård genom kompetent omvårdnad, öka patientsäkerheten samt göra patienten delaktig i sin vård och behandling".

Du är navet i omvårdnadsteamet och med din kompetens vägleder du dina kollegor i att lindra symtom och biverkningar efter avancerad cancerkirurgi.

Att arbeta som specialistsjuksköterska innebär ett självständigt och avancerat jobb där du möter både patienter och deras närstående i svåra situationer.

Inom Tema Cancer värdesätter vi din kompetens som specialistsjuksköterska genom att du får utveckla nya rutiner, undervisa och utbilda kollegor samt implementera den senaste evidensen för individanpassad kirurgisk vård.

För ytterligare information välkommen att kontakta;

Anna Wiberg, Vårdenhetschef Medicinsk enhet Bäckencancer
anna.u.wiberg@regionstockholm.se