Remissinformation och stöd för vårdgivare Solna

Lymfom

Telefonnummer

Jour- och konsultationsnummer:

via växeln 08-123 700 00

Remissinformation

Elektroniskt via Take Care:

S Hematologi mottagning
Karolinska Universitetssjukhuset
Mottagning Hematologi
Solna

Pappersremisser skickas till:

Mottagning Hematologi, A9:01
Eugeniavägen 3 Solna
171 76 Stockholm

Koagulation

Telefonnummer

Jour- och konsultationsnummer

via växeln 08-123 700 00

Remissinformation

Elektroniskt via Take Care:

S Koagulation Mottagning
Karolinska Universitetssjukhuset
Mottagning Koagulation
Solna

Pappersremisser skickas till:

Mottagning Koagulation, A10:01
Eugeniavägen 3 Solna
171 76 Stockholm

Vardagar (måndag till fredag, ej helgdag) besvaras akutmärkta remisser inom 1 dygn.
Undvik att skicka akutmärkta remisser under helger, det kan dröja till vardagen efter innan remissen blir bedömd.

Övriga frågor besvaras inom 5 dygn.