SABH - Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet

Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet, SABH, är en dygnet runt-verksamhet som vårdar barn och ungdomar från barnsjukhusets alla avdelningar. Exempelvis för tidigt födda, barn med infektioner, missbildningar, cancer eller olika kirurgiska åkommor.

Vårdformen bygger på ett nära samarbete med sjukhusets högspecialiserade vård och kräver multiprofessionella vårdteam med lång erfarenhet från barnsjukvårdens olika områden. I teamen ingår såväl läkare som sjuksköterskor, barnsköterskor och undersköterskor. Tillgång finns också till sjukhusets olika hälsoprofessioner.

Patienterna har även tillgång till certifierad terapihund, sjukhusclowner, Pysselbyråns resurser, musik- och lekterapi, precis som patienterna som vårdas på sedvanlig vårdavdelning.

Vårdformen innebär att barn som normalt skulle kräva sjukhusvård kan förkorta sjukhusvistelsen och få fortsatt vård i hemmet. De mobila vårdteamen inom SABH finns tillgängliga dygnet runt årets alla dagar.

Det palliativa teamet är en del av SABH som bedriver vård i livets slutskede för de barn och familjer som önskar vara hemma.

Remissinformation