Rörelselab - Motoriklab

Till vårt rörelselaboratorium kommer barn, ungdomar och vuxna som har någon form av funktionsstörning i sitt gångmönster. Funktionsstörningen kan vara en följd av ryggmärsbråck, cerebral pares, muskelsjukdom eller reumatism.

Hos oss kan det också handla om att studera och analysera en skada som skall opereras. Det är också vår sak att efter operation kontrollera att resultatet blivit det avsedda och att kanske komplettera sjukgymnastik med olika former av stöd.

Med hjälp av olika analyser kan vi också se hur proteser och ortopediska stöd fungerar och vilka eventuella justeringar som kan behöva göras.

Vid gånganalys används ett tredimensionellt system, Vico Motion Analysis system, Oxford Metrics, som ger information om musklernas funktion och ledernas rörelser och krafter, det vill säga hur motoriken är centralt programmerad hos individen och perifert styrd vid gång.

Med kvalificerad gång- och rörelseanalys förbättras vården av främst neuromuskulära sjukdomstillstånd. Säkerheten i bedömningen ökar och kvalitetsnivån höjs genom att analyserna ger så mycket tydligare underlag än vad man kan få med konventionell teknik och subjektiva uppfattningar.

Uppföljning och utvärderingar a v olika behandlingar och ingrepp kan dokumenteras på ett standardiserat sätt, vilket är en förutsättning för att diagnostik, behandling och eftervård fortlöpande skall kunna förbättras. Standardiseringen är också nödvändig för den forskning som använder Rörelselaboratoriet för i första hand patientnära forskning inom område neuromuskulära och reumatiska sjukdomar.