Kontaktinformation moyamoya:

NHV-koordinator barn och ungdomar: 08-123 776 39

NHV-koordinator vuxen: 072-5841909 samt 072-5955789

Ansvarig sekreterare för specialistvårdsremisser barn: 08-123 774 74

Ansvarig sekreterare för specialistvårdsremisser vuxen: 08-123 764 75

Akuta ärenden (endast sjukvårdspersonal):

Barn: Barnneurokonsult alla dagar i veckan kl 08-22 via växeln 08-123 700 00

Vuxen: Regional strokejour (HASTA-jour): 08-123 761 00

För patientgruppen ansvarig läkare:

Barn- och vuxenneurologi: Anna Ekesbo-Freisinger, överläkare

Vuxenneurologi: Michael Mazya, bitr. överläkare