Barnreumatologi

Barnreumatologen vi Astrid Lindgrens barnsjukhus är ett kunskapscentrum inom barnreumatologi. Vi ansvarar för vård av barn och ungdomar upp till 18 år i hela Stockholms län. Våra patienter har oftast reumatisk ledsjukdom men det förekommer även andra, mer sällsynta, reumatiska sjukdomar.

Barnet i centrum

Resurser och behandling samlas runt barnet för en skonsam och effektiv vård. Vi eftersträvar god tillgänglighet, flexibilitet och kontinuitet i vården.

Inom barnreumatologen arbetar vi i team bestående av läkare, sjuksköterska, barnsköterska, medicinsk sekreterare, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och psykolog.

Teamet samarbetar också allt efter behov med ortoped, handkirurg, smärtläkare, vuxenreumatolog, ögonläkare och tandläkare. Skola, daghem, barn- och ungdomshabilitering och sjukgymaster inom primärvården är andra viktiga samarbetspartners.

Inom reumatologen bedrivs även forskning, både kliniskt nära patienten och inom grundforskning.