Barnortopedi

Inom barnortopedin vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus vårdas alla barn i landstinget t o m 14 år.

Den akuta verksamheten är omfattande och den svarar för den akuta barnortopedin i landstinget som kräver att man blir opererad eller inlagd på sjukhus. Det är olika typer av frakturer och andra skador som drabbar rörelseapparaten, dvs skelett, leder och muskler. Bakteriella infektioner i skelett och leder är andra diagnoser som kan vara aktuella. En barnortopedisk bakjourslinje är knuten till verksamheten.

Den icke-akuta barnortopediska verksamheten omfattar framför allt de felställningar och rörelsehandikapp som drabbar barn med neuromuskulära tillstånd som cerebral pares, ryggmärgsbråck och olika muskelsjukdomar. Arbetet bedrivs i nära samarbete med den neuropediatriska verksamheten vid sjukhus och de habiliteringscentra som finns i öppenvården.
Andra diagnosgrupper är osteogenesis imperfecta och de tillstånd som drabbar nyfödda, i övrigt friska barn, som klumpfot och höftledsinstabilitet.

Verksamheten samarbetar med ortopedkliniken, Karolinska omkring barn med skelettumörer. Barnens läkare är ortoped från ortopedkliniken. Patienten opereras på ortopedklinikens operationsavdelning men är inneliggande på barnortopedens vårdavdelning på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Den barnortopediska verksamheten bedrivs på vårdavdelning Barn 10 i den nya sjukhusbyggnaden i Solna, dagvårdsenheten på plan 7 i den nya sjukhusbyggnaden samt på den barnortopediska mottagningen på Karolinska vägen 37A.

Konsultverksamheten är mycket omfattande och är till största delen mottagningsverksamhet inom de neuropediatriska enheterna.
På dagvårdsenheten görs bland annat enklare ortopediska ingrepp med hjälp av lustgas. Det är en effektiv smärtlindring och man kan då på ett enkelt sätt behandla patienter med enklare frakturer som behöver läggas till rätta och gipsas eller patienter med stora såromläggningar.
På mottagningen görs kontroller av opererade frakturer, remisspatienter från skolhälsovård och husläkare för bedömning av ortopediska tillstånd hos i övrigt friska patienter, samt en omfattande mottagningsverksamhet på inremitterade barn från förlossningskliniker för bedömning av misstänkt höftledsinstabilitet och olika fotfelställningar, framför allt klumpfot.
Mottagningen har ett nära remissamarbete med privata ortopeder i öppenvård och enklare barnortopedidka fall överförs dit för att väntetiden för patienten ska bli så kort som möjligt.

Verksamheten har ett nära samarbete med barnsjukhusets sjukgymnaster, arbetsterapeuter och ortopedingenjörer för att kunna erbjuda en så bra vård som möjligt.