Efter neonatalvården: Träning av nackmuskulatur för nyfödda barn

Lägg gärna barnet på mage några gånger varje dag när det är vaket, det hjälper barnet att träna upp styrkan i nackmuskulaturen.

Psykomotorisk utveckling - Så kan du träna och stimulera ditt spädbarn

Fysioterapeuten Ann-Louise Weiland från Karolinska universitetssjukhusets neonatalmottagning ger sju råd kring att träna ditt spädbarn. Spädbarnets motorik och samspel lägger grunden för den fortsatta utvecklingen och det är klokt att alltid låta barnet få stimuli på rätt nivå för utvecklingen. Många föräldrar har fått hör att de ska träna barnets magläge och träna bebisens nacke, men de vet inte hur. I filmen får du handfasta råd från Karolinskas expert.