ST i neonatologi för läkare

Karolinska universitetssjukhuset har landets största neonatalvårdsverksamhet. Vi har därmed ett ständigt behov av att utbilda nya specialister i neonatologi.

Neonatologi är en grenspecialitet till basspecialiteten barn- och ungdomsmedicin. Specialisttjänstgöringen för läkare i neonatologi omfattar tre år. För att vara behörig behöver du först ha genomgått specialisttjänstgöring i pediatrik. Nya ST-tjänster i neonatologi utlyses via vår hemsida och på arbetsförmedlingens platsbank.

Som ST-läkare i neonatologi vid Karolinska universitetssjukhuset tjänstgör du i alla våra verksamheter. Vår verksamhet omfattar intensivvård, slutenvård, hemsjukvård och mottagningsverksamhet på tre olika sjukhus i Stockholmsområdet. (Solna, Danderyd och Huddinge).

ST-utbildningen i neonatologi vid Karolinska universitetssjukhuset har flera unika fördelar. Genom att arbeta och utbildas på flera olika enheter med delvis olika inriktning får du erfarenhet av att handlägga många olika patientkategoriers specifika problem. Karolinska universitetssjukhuset har även inkluderat ett utbildningsmoment som ingen annan i Sverige kan erbjuda - en tremånaders placering i transportorganisationen Neo PETS. NeoPETS transporterar nyfödda barn i behov av intensivvård i hela landet. Transporterna sker i vägambulans, flyg eller helikopter. Under placeringen på Neo PETS har du din bas på neonatalavdelningen i Solna eller Huddinge. Du har kontinuerlig handledning av en erfaren transportläkare under transporterna.

När du har genomgått specialisttjänstgöring i intensivvård och uppnått en tillräcklig kompetensnivå har du möjlighet att tidigt växa in i en ledarroll genom placering som "mellanjour" i Danderyd. Denna utvecklingsmöjlighet uppskattas mycket bland våra ST-läkare som en väg till personlig utveckling.

Vi dokumenterar och utvärderar din utvecklingsprocess på ett strukturerat sätt med hjälp av det webbbaserade kompetensskattningsverktyget Pro Competence.

Vårt multinationella team av neonatologer har lång erfarenhet från hela världen och är ytterst motiverade att utveckla din unika kompetens genom utbildning och handledning.

Varmt välkommen att ansöka till vår ST-utbildning!