ANTS - Akut neonatal transportservice

Sjukhusets akuta neonatala transportservice är ett team av specialiserade läkare och sjuksköterskor, som har till uppgift att utföra akuta transporter av vårdkrävande nyfödda mellan sjukhus.

Transportteamet är tillgängligt alla dagar dygnet runt. Vi transporterar nyfödda med ambulans, intensivvårdsambulans, ambulansflyg eller ambulanshelikopter, beroende på uppdragets karaktär. Under 2021 transporterades drygt 300 nyfödda barn i vår verksamhet. Beroende på avstånd hämtar vi barnet från remitterande sjukhus med flyg, helikopter eller intensivvårdsambulans. Vanligtvis är mobiliseringstiden 1-2 timmar.

För vilka patienter används ANTS?

  • Barn i respirator eller instabila barn i CPAP
  • Barn som behöver kylbehandling
  • Barn med hjärtfel
  • Barn med PPHN som kräver NO behandling under transport eller vid ankomst
  • Barn med pneumothorax med eller utan dränage
  • Alla transporter som kan tolkas som potentiellt komplicerade (exempelvis patienter i behov av kirurgi, patienter med missbildningar, etc.)
  • Alla patienter med behov av flyg- eller helikoptertransport
  • Alla utomlänspatienter, transporter inom Sverige.
  • För utlandstransporter krävs betalningsförbindelse innan uppdraget påbörjas.

Kontakt med ANTS:

Ring 08-123 701 01 dygnet runt för kontakt med neonataljouren.

Uppge om du behöver en transportläkare med neonatalkompetens eller en barnintensivvårdsläkare. I samråd med transportläkaren avgörs hur akut transporten är och hur barnet ska transporteras (flyg-, helikopter-, eller vägambulans).

För transport av större barn - kontakta PETS.