Fortbildning för anställda

Som anställd vid patientområde Sjuka nyfödda barn på Karolinska universitetssjukhuset har du möjlighet att delta i ett flertal fördjupande vidareutbildningar i neonatal omvårdnad.

Neonatalt introduktionsår

Innehåll

Under det neonatala introduktionsåret får den nya medarbetaren under ett år avsätta 10% betald arbetstid av en heltidsanställning.

Innehållet ger en bred bas av kunskap relaterat till neonatalvården och är anpassat till sjuksköterskor på steg 1. Färdighetsträningar mixas med föreläsningar, workshops och seminarier. Fem olika hospiteringar och mentorskap är också en del av programmet.

Innehållet täcker in samtliga kärnkompetenser: Personcentrerad vård, samverkan i team, informatik, ledarskap, pedagogik, evidensbaserad omvårdnad, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling samt säker vård.

Nya medarbetare erbjuds att börja introduktionsåret i det block som ligger närmast start av anställning.

Målgrupp

Nyanställda och nyutexaminerade sjuksköterskor (Steg 1) på Tema Barn – Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB), anställda inom Omvårdnadsområde (OO) Neonatologi. 

Kontaktpersoner

 • Emily Nilsson
  emily.nilsson@regionstockholm.se
  08-585 80108

 • Pernilla Dillner
  pernilla.dillner@regionstockholm.se
  08-517 732 75

Situationsanpassad familjesamverkan (SFS)

Delaktiga och fungerande föräldrar bidrar till god anknytning, kortare vårdtider samt ökad patientsäkerhet. Vår målsättning är därför är att hjälpa föräldrar att så tidigt som möjligt bli delaktiga och självständiga i att kunna ta hand om sitt för tidigt födda eller sjuka nyfödda barn. Utbildningen i situationsanpassad familjesamverkan ges därför till samtliga medarbetare och syftar till att stärka personalens kommunikativa och pedagogiska förmåga.

Utbildningen baseras huvudsakligen på två teorier, Situationsanpassad familjesamverkan och Kristeori. För att kunna hjälpa föräldrar att bli självständiga och trygga så behöver personalen anpassa olika pedagogiska stilar efter varje individ och varje unik situation samt ha förståelse för krisens olika faser och uttryck.

FINE

FINE står för "Family and Infant Neurodevelopmental Education" och är en trestegsutbildning i familjecentrerad utvecklingsstödjande omvårdnad. Utbildningen omfattar följande områden:

 • spädbarnets utveckling
 • beteendeobservation
 • familjens deltagande
 • reflektion
 • evidens och systemorganisation