Föräldraskap på neonatalavdelningen: Hud-mot-hudvård

Att vårdas hud mot hud hos sin förälder så tidigt som det är möjligt för barnet utgör en grundläggande del av vården för barn på neonatalavdelningen.

Barnet mår bra av din närhet och känner sig trygg av att få vara i en miljö som låter bekant. Mammans hjärtslag, doft och smak samt föräldrarnas röster känner barnet igen från tiden i livmodern. Det kan göra att barnet sover längre och lugnare när det får ligga hos dig. När barnet får ligga hud mot hud, lugnt och tillfreds blir pulsen stabilare. Din kropp ger barnet värme och närhet. Det hjälper barnet att hålla en högre och jämnare kroppstemperatur. Vilket kan göra det lättare för barnet att öka i vikt samt ger stabilare blodsocker. Barnets matsmältning fungerar också bättre när barnet får vara hos dig i ett upprätt läge, gärna vid varje måltid.

Du lär känna ditt barn bättre om ni är nära varandra stora delar av dygnet. Du lär dig tolka barnets signaler och förstår vad barnet vill när det rör sig eller låter på ett visst sätt. Du är alltid det bästa för ditt barn och finns det möjlighet för barnet att ligga hud mot hud dygnet runt behövs kanske inte kuvös eller värmesäng. Föräldrarnas famn är barnets primära vårdplats, sen kan det finnas medicinska eller andra orsaker som gör att det för stunden inte är möjligt för dig att hålla ditt barn hud mot hud.

Barnets position

Barnet läggs oftast med sin bröstkorg mot din bröstkorg, armar och ben lätt böjda in mot sidan av kroppen (som en groda) och ansiktet vänt åt ena sidan. Huvudet kan behöva stöd så halsen och bålen hålls sträckta i en neutral position för fri luftväg. Små barn sjunker lätt ihop, personalen kommer regelbundet kontrollera ditt barns position och hjälpa till att rätta till den vid behov.

Hudkontakten mellan dig och ditt barn skall vara över så stor hudyta som möjligt eftersom din hud blir barnets värmekälla. Barnet ska ligga så pass högt upp att du som förälder kan nå att pussa barnet på huvudet. Ibland kan utrustning eller medicinskt tillstånd försvåra detta och då får barnets position anpassas efter behov.

Den del av barnets kropp som inte ligger mot din kropp behöver täckas med mössa och filt för att barnet inte ska förlora värme. Du kan hålla om och stödja ditt barn med varma, stilla händer. Ta hjälp av personalen för att finna ett vilsamt kroppsläge för dig själv.

Barnets sömn

Barnet läggs oftast med sin bröstkorg mot din bröstkorg, armar och ben lätt böjda in mot sidan av kroppen (som en groda) och ansiktet vänt åt ena sidan. Huvudet kan behöva stöd så halsen och bålen hålls sträckta i en neutral position för fri luftväg. Små barn sjunker lätt ihop, personalen kommer regelbundet kontrollera ditt barns position och hjälpa till att rätta till den vid behov.

Hudkontakten mellan dig och ditt barn skall vara över så stor hudyta som möjligt eftersom din hud blir barnets värmekälla. Barnet ska ligga så pass högt upp att du som förälder kan nå att pussa barnet på huvudet. Ibland kan utrustning eller medicinskt tillstånd försvåra detta och då får barnets position anpassas efter behov.

Den del av barnets kropp som inte ligger mot din kropp behöver täckas med mössa och filt för att barnet inte ska förlora värme. Du kan hålla om och stödja ditt barn med varma, stilla händer. Ta hjälp av personalen för att finna ett vilsamt kroppsläge för dig själv.

Föräldrarnas välmående, sömn och hygien

Det är viktigt att du som förälder tar hand om dig själv, äter och dricker regelbundet samt vilar. Du får gärna äta och dricka när du har ditt barn hud mot hud, men inte varm dryck eller mat, detta för att undvika brännskador på barnet. Förutom noggrann handhygien behöver du duscha varje dag och inte använda starka dofter.

Ta hjälp av personalen för att hitta strategier som fungerar just för er familj för att få till så mycket hud mot hud tid som möjligt. Ni föräldrar är de viktigaste för ert barn, det kan också finnas någon anhörig eller nära vän som ni vill få stöd av under vårdtiden och som kan få den stora äran att sitta hud mot hud med ert barn.

Det går bra att somna med barnet hud mot hud. Du behöver då ha en bärtub på dig som stöttar barnet mot din kropp och barnet ska vara uppkopplat mot ett andningsövervak. Om du ligger ner och vilar med barnet hud mot hud behöver barnet komma i ett högläge av ungefär 15 graders vinkel genom att din huvudända på sängen höjs eller använd extra kuddar under dig.

Bärhjälpmedel

Bärhjälpmedel underlättar för dig att hålla ditt barn bekvämt långa stunder. Bärtuber och bärsjalar finns att låna på avdelningen och kan vara ett skönt stöd att ha även när du är vaken. När barnet inte längre är uppkopplad mot utrustning som behöver sitta fast i väggen ger bärhjälpmedel dig en möjligt att röra dig mer fritt på avdelningen med barnet hud-mot-hud.

Så knyter du en bärsjal på neonatalavdelningen - på egen hand

Så placerar du barnet i bärsjal på neonatalavdelningen - på egen hand

Så knyter du en bärsjal på neonatalavdelningen - med hjälp

Så placerar du barnet i bärsjal på neonatalavdelningen - med hjälp

Vårdåtgärder/undersökningar

De flesta vårdåtgärder kan utföras i din famn, såsom sondmatning, nedsättning av sond, blodprovstagning, ultraljud, intravenösa injektioner och blöjbyten. Det förs hela tiden en kommunikation mellan dig och personalen för att planera barnets vård.

Ljusbehandling

Det är möjligt för dig att ha barnet hud mot hud vid ljusbehandling. Du kan sitta/halvligga i en fåtölj eller säng. Under ljusbehandlingen behöver du vara vaken eftersom barnet inte sitter fast i bärhjälpmedel.

Det blå ljuset från ljusbehandlingslampan är inte farligt för dina ögon, men kan uppfattas som obehagligt, solglasögon kan då underlätta för dig.

Hur länge kan barnet vårdas hud mot hud?

Tiden i famnen begränsas endast av hur länge du vill och kan hålla ditt barn. Barnet kan inte bli bortskämt av att vårdas hud mot hud. Närheten bidrar till en trygg och stabil tillvaro för barnet vilket är en bra grund för den fortsatta utvecklingen. Efter att ni har kommit hem från sjukhuset kan du gärna fortsätta att bära ditt barn nära.

 

 

Text: Camilla Westberg