Omogenhetsapnéer

Barn som föds för tidigt har omogna reflexer och det gäller även andningsreflexen. Det betyder att de ibland "glömmer bort" att andas och gör korta andningsuppehåll, så kallade apnéer. I samband med ett andningsuppehåll sjunker ofta syresättningen och ibland går också pulsen ner.

Andningsuppehållen kan ibland triggas av någonting, som till exempel att barnet bajsar eller är trött efter maten, men kan också komma helt oprovocerat. Oftast hämtar sig barnet spontant, men ibland behöver barnet stimuleras lite för att andningen ska komma igång igen och vid mer långdragna uppehåll kan barnet behöva andningshjälp, det vill säga personalen ventilerar barnet med hjälp av en mask framför ansiktet, en så kallad NeoPuff.

Omogenhetsapnéer kan behandlas med hjälp av en särskild medicin som innehåller koffein. Precis som i kaffe så höjer koffein vakenhetsgraden och kan på så sätt förebygga apnéer. Benägenheten att få andningsuppehåll växer bort när barnet blir mer moget och ska ha gått över innan utskrivning från neonatalavdelningen.

Text: Kajsa Bohlin Blennow

Läs mer