NEC - Nekrotiserande enterokolit

Nekrotiserande enterokolit, NEC, är en kraftig inflammation i tarmen som kan leda till att barnets mage blir uppblåst och att barnet får ont.

På röntgen och ultraljud kan men se små bubblor av gas i tarmarnas väggar och i allvarliga fall kan det gå hål på tarmen. Barnets allmänna tillstånd kan då snabbt försämras och i blodprover ser man oftast en reaktion som vid en kraftig infektion.

Behandlingen är tarmvila, det vill säga barnet får ingen mat via magen utan istället ett näringsdropp, och antibiotika. I svåra fall krävs operation, om det finns tecken på hål i tarmen och fri gas i buken eller risk för att tarmen är mycket kraftigt inflammerad och håller på att gå under. Vid operation behövs ibland en bit av tarmen tas bort och det kan bli nödvändigt att skapa en stomi. Barn med svår NEC behöver ofta flytta till Karolinska i Solna där det finns barnkirurger om en operation skulle bli nödvändig.

Text: Kajsa Bohlin Blennow, Leg. läkare

Fördjupning