Gulsot hos nyfödda barn

Gulsot orsakas av ett gulfärgat ämne, bilirubin, som bildas vid den normala omsättningen av de röda blodkropparnas hemoglobin. Nyfödda har högt blodvärde och behöver bryta ner mycket hemoglobin. Samtidigt är leverns förmåga till nedbrytning omogen och tarmen har inte riktigt kommit igång att utsöndra bilirubinet via avföringen. Bilirubin samlas då i alla kroppens vävnader och syns som gulsot i huden och i ögonvitorna.

Nyföddhetsgulsot och ljusbehandling

Vad innebär det att barnet har nyföddhetsgulsot? Hur syns det och hur behandlas det?

Bakomliggande orsaker kan förekomma

Vissa sjukdomstillstånd kan resultera i mer uttalad gulsot. Immunisering är en reaktion som kan uppstå när barn och mamma har olika blodgrupp och leder till en ökad omsättning av röda blodkroppar och en kraftig produktion av bilirubin. Barn som föds för tidigt har extra omogen lever och långsam nedbrytning av bilirubin. Det gör att gulsot är mycket vanligt hos för tidigt födda barn och vanligare ju tidigare barnet är fött.

Diagnos

Graden av gulsot mäts hos alla nyfödda barn innan hemgång från BB med särskild hudmätare, en helt smärtfri optisk metod. Om mätvärdet är högt behövs blodprov för att få ett säkert värde på koncentrationen av bilirubin. Värdena stiger under de första levnadsdygnen och upprepade prover behövs ofta för att följa stegringstakten.

Behandling

Ljusbehandling

Kraftig gulsot med höga bilirubinvärden kan påverka hjärnan negativt. Gulsot som överstiger acceptabla värden behandlas i första hand med fototerapi (ljusbehandling). Gränserna för behandling är satta med god marginal. Vid ljusbehandling ligger barnet avklätt under en blåskimrande ljuslampa eller en ljuskälla i en madrass. Barnets ögon skyddas mot ljuset med en bindel. Vanligen kan amning ske under pauser av ljusbehandlingen, ibland krävs sondmatning eller dropp.

Utbytestransfusion

I ovanliga fall stiger halterna av bilirubin mycket fort, t ex vid svårare former av immunisering. Då behövs intensiv ljusbehandling med flera lampor och ibland även utbytestransfusion ("blodbyte"). Vid blodbyte sätts en kateter in i ett av navelblodkärlen och i upprepade små portioner byts barnets blod ut mot blodbanks-blod. Med behandlingen sänks halten av bilirubin samtidigt som de antikroppar som orsakar immuniseringen tas bort.

Prognos

Nyföddhetsgulsot klingar av inom de första 1-2 veckorna efter födelsen och kommer inte tillbaka.

Fördjupning