Andningsstörningar, NAS och PAS

En av de största förändringarna vid födelsen är att det nyfödda barnet ska börja använda sina lungor för luftandning. Innan barnet är fött är lungorna fyllda med vätska. Vid en normal förlossning börjar lungorna förberedas under värkarbetet och en del av lungvätskan trycks ut under själva förlossningen. Vid planerade kejsarsnitt är lungorna inte förberedda och det kan leda till att det blir svårare för barnet att börja andas normalt eftersom det finns mycket vätska kvar i lungorna.

Neonatal andningsstörning (NAS)

Neonatal andningsstörning, NAS, är den lindrigaste formen av andningsstörning och symtomen är att barnet andas snabbt och stånkigt. Ibland kan barnet behöva syrgas eller kortvarigt andningsstöd i form av CPAP, ett sätt att andas mot ett motstånd för att hjälpa till att öppna upp lungorna.

Pulmonell adaptionsstörning (PAS)

Pulmonell adaptationsstörning, PAS, är den lite mer uttalade formen av andningsstörning där symptomen är liknande, men kvarstår längre tid, ibland flera dagar. Vid PAS finns mer vätska kvar i lungorna och det ger en typisk bild när lungorna röntgas. Behandlingen är som vid NAS, CPAP och vid behov extra syrgas.

Text: Kajsa Bohlin Blennow

Fördjupning