Grundutbildad sjuksköterska steg 1

Som sjuksköterska på steg 1 ser du till barnets behov utifrån ålder och utveckling. Det är en intressant, rolig och yrkesutvecklande utmaning då patienterna som vårdas på Astrid Lindgrens barnsjukhus är alltifrån för tidigt födda till 18 år gamla.

Som grundutbildad sjuksköterska arbetar du i teamet i slutenvården eller öppenvården. I akut eller planerad verksamhet. Teamet består bland annat av läkare, specialistsjuksköterskor, undersköterskor/barnsköterskor, fysioterapeuter, dietister, lekterapeuter, kuratorer, arbetsterapeuter och clowner. Som sjuksköterska planerar du och har ansvaret för omvårdanden av det sjuka barnet och dess familj. Din roll är både att informera och förbereda barnet samt utföra procedurer och omvårdnadsåtgärder och iordningsställa och administrera läkemedel. Du uppmuntrar de friska och underlättar det sjuka.