Sjuksköterska inom akutsjukvården

Som sjuksköterska inom barnakutsjukvård kommer du i kontakt med en mycket varierande patientgrupp. På barnakutmottagningen är du den första som möter patienten och får då göra en snabb självständig bedömning av situationen. Är det här ett barn som är mycket sjuk och behöver akut hjälp eller kan hen vänta på läkarbedömning eller kanske hänvisas till annan instans. Akutsjuksköterskans arbete innefattar beredskap inför oväntade och oförutsägbara situationer. Likaså ingår i hens roll att besitta färdigheter att kunna göra en korrekt medicinsk bedömning utifrån anamnes, subjektiva symtom och objektiva tecken. Akutsjuksköterskan ska göra adekvata bedömningar avseende relevanta omvårdnadsåtgärder. På barnakutmottagningen arbetar akutsjuksköterskan i team med undersköterska och läkare. 

Du vårdar barn tillsammans med dess familj. Barnet har vanligtvis insjuknat akut och detta innefattar naturligtvis oroliga föräldrar vilka då är i behov av mycket stöd och information. Du arbetar i interprofessionella team med läkare, sjuksköterska och undersköterska. Men samarbetar också med de olika hälsoprofessionerna.