Remissinformation Barnhjärta Mottagning Solna

På Barnhjärtcentrum i Solna tar vi hand om barn mellan vecka 18 och 18 år, dvs vi utreder och behandlar ofödda barn och barn/ungdomar med hjärtproblem. Vi har den specialistkompetens som behövs för att ta hand om barn med medfödda hjärtfel, arytmier och olika hjärtmuskelsjukdomar.

Barnhjärtmottagningen i Solna har både akut och planerad verksamhet, slutenvård på Plan 9, dygnet runt barnkardiologisk jour, fosterkardiologi, arytmier och pacemakerkontroller. Vi utför också hjärtkateteriseringar med interventioner och tillsammans med vuxen ablationer på grund av arytmier.

Barnhjärtmottagningen i Solna är den största mottagningen, här sker huvuddelen av vår verksamhet. Verksamheten är uppdelad i jour/konsult, mottagningar, fysiologiska undersökningar, fosterkardiologi och hjärtkateteriseringar. Vi har även en mottagning i Huddinge där vi utför EKG och ultraljud hjärta.

Remittera till oss:
Vi jobbar nära ihop med Uppsala Akademiska Barnsjukhus och tar emot patienter från hela landet.

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till S-Barn Hjärt Mott

Skicka remiss per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna Barnhjärtmottagningen Eugeniavägen 23, C8:34 171 76 Stockholm

Kontakta oss:
Barnhjärtmottagnigen Solna Karolinska Universitetssjukhuset Solna Astrid Lindgrens Barnsjukhus Telefon: 08-123 777 70

Sektionschef Felicia Nordenstam Tel: 08-123 770 41
Omvårdnadschef Linda van den Tempel Tel: 08-123 779 00