Eventrecorder

Inför undersökning eller behandling

Inga förberedelser behövs. 

Under undersökning eller behandling

Du får ligga på rygg på en brits. En biomedicinsk analytiker tar ett EKG där 10 elektroder klistras på kroppen och hjärtats aktivitet registreras i en EKG-apparat.

Du kommer att ta med en dosa hem som kan mäta hjärtats rytm när du får dina symtom. Du kommer också att behöva skriva ner vilka symtom du får och när de inträffar. Registreringarna skickas till oss direkt så att vi kan läsa av dem.

Besöket tar ca 30 minuter.

Efter undersökning eller behandling

Eventregistreringen tolkas alltid av en läkare och svar får du via inremitterande läkare eller på läkarbesök hos oss.