EKG-undersökning

Inför undersökning eller behandling

Förberedelser för små barn som underlättar undersökningen är att ditt barn är mätt och belåtet inför besöket hos oss. 

På Youtube kan du se film om hur EKG-undersökning för barn går till.

På Youtube kan du se film om hur EKG-undersökning för ungdomar går till. 

Under undersökning eller behandling

Du får ligga på rygg på en brits. En sjuksköterska eller en biomedicinsk analytiker sätter fast sex elektroder som ser ut som små plattor eller små klisterlappar på bröstkorgen. Du får också en elektrod fastsatt på varje handled och vrist.

Elektroderna kopplas till en EKG-apparat som registrerar hjärtats elektriska aktivitet. Kurvan som registreras visar hur de elektriska impulserna sprids i hjärtat. Varje hjärtslag ger ett mönster med kurvor som ser ut som toppar eller taggar. Resultatet av undersökningen lagras digitalt men kan skrivas ut på papper vid behov.

Det är viktigt att du ligger stilla och är avslappnad för att registreringen ska bli så bra som möjligt.

Besöket tar cirka 15 minuter.

Efter undersökning eller behandling

EKG tolkas alltid av en läkare och svar får du via inremitterande läkare eller av oss.