Arbetsprov Barnhjärta Solna

Inför undersökning eller behandling

Ta gärna med träningskläder och skor att cykla i.

Här kan du på Youtube se en film om hur ett arbetsprov går till. 

Under undersökning eller behandling

Först tas ett EKG i vila då du ligger på rygg på en brits. En biomedicinsk analytiker sätter fast tio elektroder som ser ut som små plattor eller klisterlappar på bröstkorgen och på armar och ben. Även blodtryck och puls mäts i vila när du ligger ner.

För att undersöka hjärtat under ansträngning får du sedan cykla på en träningscykel med ett ganska lätt motstånd som sedan blir allt tyngre. Själva arbetsprovet tar mellan åtta och tolv minuter och du ska cykla så tills du inte orkar mer. Under hela arbetsprovet mäts EKG, puls, blodtryck och ibland syremättnad.

Efter arbetsprovet får du ligga på britsen och vila några minuter och under tiden mäts EKG, puls och blodtryck.

Undersökningen kommer granskas och bedömas av en barnhjärtläkare och du får svar vid ett senare tillfälle.

Besöket tar ca 45 minuter.

Efter undersökning eller behandling

De flesta mår som vanligt efteråt. Du kan få lite träningsvärk om du är ovan vid fysisk ansträngning. Svar får du av inremitterande läkare, via brev eller på läkarbesök.