24-timmars blodtrycksmätning

Inför undersökning eller behandling

Inga förberedelser behövs. 

Under undersökning eller behandling

Du får ligga på rygg på en brits. En biomedicinsk analytiker mäter blodtrycket i båda armarna.

En blodtrycksmanschett kopplas på och upprepade blodtrycksmätning görs. Blodtrycksmätaren kommer att vara på din arm i ca 24 timmar och mäter blodtrycket dagtid en gång i halvtimmen och under natten en gång i timmen. Under mätningar dagtid behöver armen vara stilla.

Besöket tar ca 30 minuter. 

Efter undersökning eller behandling

Blodtrycksmätningen tolkas alltid av en läkare och svar får du via inremitterande läkare eller på läkarbesök hos oss. Det är viktigt att utrustningen lämnas tillbaka på avtalad tid och plats.