Remissinfo Barndiabetes Solna

Patientflöde Barnendokrin och metabola sjukdomar inklusive Barndiabetes.

Barndiabetesmottagningar finns både i Huddinge och Solna. På mottagningarna vårdas barn och ungdomar (0-18 år) med olika former av diabetes där den uteslutande majoriteten har en insulinkrävande typ 1 diabetes.

Mottagningarna arbetar tvärprofessionellt i team med läkare, sjuksköterskor, dietister kuratorer och psykologer. Vi har ett nära samarbete med våra slutenvårdsavdelningar, Barnavd plan 9 på Nya Karolinska sjukhuset och B 78 på Karolinska i Huddinge.

Kunskapscentrum Barndiabetes, KNEP, är knutet till vårt patientflöde. På uppdrag av Hälso och Sjukvårdnämnden (HSN) arbetar vi med kunskapsstöd, metodutveckling och kunskapsspridning för målgruppen barn och unga med diabetes mellitus typ 1 och neuropsykiatrisk samsjuklighet och/eller neuropsykiatrisk symptombild

Remissinformation Solna

  • Remiss skickas i Takecare till S-Barnendokrin Mott

  • Pappersremiss skickas per post till: PF Barnendokrin och metabola sjukdomar, QB 83, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinskavägen 37 A, 171 76 Stockholm

Kontaktinformation Solna

  • Barndiabetes 08 - 123 707 77
  • Barnendokrin/metabol 08 – 123 775 78

---------------------------------------------------------------------------------------