Diabetesinformation för personal inom skola och förskola

Vi har sammanställt ett utbildningsmaterial som kan vara till er hjälp. Diabetes-sjuksköterska och dietist informerar om diabetes och dess behandling.

T1D-säker skola 

Alla informationstillfällen om barn med diabetes för personal på skola och förskola är inställd tills vidare. I nedanstående film kan du i stället ta del av information riktad till skolpersonal.

Skolinfo barndiabetes - Dietist

Föreläsning om barndiabetes typ 1 för skolpersonal