Mottagning Barn urologi uroterapi Solna - Remissinformation och kontakt för vårdgivare

Barnkirurgiska verksamheten bedriver specialiserad och högspecialiserad sjukvård och opererar barn med missbildningar samt sjukdomar inom mag- och tarmkanalen, kärl, thorax och urogenitalorganen.

I TakeCare/elektroniskt:

S Barn uro uroterapi Mott

Per post:

Karolinska Universitetssjukhuset Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Solna Barn urologi och uroterapi mottagning
Karolinska vägen 37A
171 76 Stockholm

Kontakta oss:

Telefon: 08-123 776 88