Varutransport

Sjukhusets interna distribution av gods sköts av Varutransporten. Vid frågor, beställning och felanmälan gällande Varutransport kontaktar du Servicecenter eller Coor.

Adressera godset rätt för leverans

Rätt adressering av godset är en förutsättning för att det ska kunna levereras inom rimlig tid.

  • Allt gods skall vara försedd med en adresslapp där följande uppgifter ska finnas med:

Adress för Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Avdelning eller enhet
Eventuellt personnamn
Internadress (husbeteckning och våningsplan, till exempel B46)
via varumottagningen
Vårdarvägen 1
141 57 Huddinge

Varumottagningen i Huddinge är öppen för leveranser 7:00-14:30

Adress för Solna

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Avdelning eller enhet
Eventuellt personnamn
Internadress (husbeteckning och våningsplan, till exempel B305)
via varumottagningen
Karolinska vägen 8
171 64 Solna

Varumottagningen är öppen för leveranser 7:00-14:30

Adress för Solna, nya sjukhusbyggnaden

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Avdelning eller enhet 
Eventuellt personnamn
Internadress (exempel F8:82)
via varumottagningen
Visionsgatan 4-6
171 64 Solna  

Kontakt

Servicecenter gällande varutransport Huddinge och Solna

Via telefon: 08-585 81 000 
Mån-Fre 07:00-14:30
E-post: servicecenter.navet@karolinska.se

Öppettider:
Måndag – torsdag klockan 08:00-17:00
Fredag klockan 08.00-15:30
Övrig tid: Följ anvisning på telefon

Coor gällande varutransport för nya sjukhusbyggnaden i Solna

E-post: Logistikcentral