Wifi - Internet - Publikt nät

På stora delar av sjukhuset finns tillgång till gratis wifi (trådlöst nätverk). Som alltid vid Publik nätaccess är du själv ansvarig för vad du gör när du är ansluten till ett öppet nätverk.

Anslut din enhet

  1. På din enhet (telefon, läsplatta eller dator) öppna listan över tillgängliga nätverk.
  2. Välj att ansluta mot SLL-guest.
  3. Om inget login-fönster öppnas automatiskt så öppna din browser på enheten för att få upp ett login-fönster.
  4. Acceptera villkoren och anslut så har du aktiverat kontot för 8 timmar (när tiden har gått ut blir du utloggad och behöver ansluta dig igen).

Att tänka på

  • Karolinska ger ingen support av/kring denna tjänst.
  • Som alltid vid användning av öppna nätverk, är du som användare ansvarig för vad du gör medan du är ansluten.
  • En förutsättning för att du ska kunna koppla upp dig till SLL-Guest är att din enhet kan ansluta till trådlösa nätverk.
  • Eftersom trådlösa nätverk är kommunikation via radiovågor kan vi på vissa delar av sjukhuset inte tillhandahålla wifi, på grund av det skulle kunna störa medicinsk utrustning eller är praktiskt omöjligt i just den miljön.