Mat och måltider

Måltiderna är en viktig del av din medicinska behandling och omvårdnad och vad du äter har stor betydelse för ditt tillfrisknande. Vi arbetar aktivt med att du ska få en god, näringsrik och rätt sammansatt måltid samt en trevlig måltidsupplevelse.

Dina måltider

På din vårdavdelning serverar vi frukost, lunch, middag och flera mellanmål. Om du har speciella önskemål, allergier, överkänslighet eller något annat behov är det viktigt att du redan vid inskrivningssamtalet med sjuksköterskan berättar om detta så att vi kan servera rätt mat och dryck. Om du önskar något att äta eller dricka mellan måltiderna tveka inte att fråga vårdpersonalen vad vi kan erbjuda. Det kan vara trevligare och bekvämare om du äter i matsalen/dagrummet på avdelningen, om det är möjligt.

Hygien vid måltider

På sjukhus finns det alltid risk för smittor. Därför är det viktigt att du innan måltiderna tvättar dina händer och smörjer in dem med handdesinfektionsmedel för att minska risken för smitta.

Har du frågor om dina måltider?

Har du frågor om dina måltider tala gärna med personalen. Om du har speciella behov eller frågor kan vi hjälpa dig att få kontakt med en dietist.

Kvalitetsuppföljning

Ditt näringstillstånd och vad du tycker om de måltider som serveras ingår som en del av sjukhusets regelbundna kvalitetsuppföljningar och förbättringsarbete. Därför kan du bli tillfrågad att besvara frågor om detta.