Karolinskas hygienregler

Genom att känna till och följa våra hygienregler kan du som patient eller närstående hjälpa oss att förebygga och förhindra vårdrelaterade infektioner.

God hygien förebygger infektioner

Bakterier är ofta våra vänner, de hjälper bland annat vårt immunförsvar. I sjukhusmiljö händer det att bakterier blir våra fiender och orsakar infektioner hos dem som redan är sjuka. Även virus kan orsaka vårdrelaterade infektioner. All personal som vårdar dig eller din närstående ska följa sjukhusets hygienregler. Det händer att vi glömmer. Då är vi tacksamma om du påtalar detta för oss. Hjälp oss att förebygga och förhindra vårdrelaterade infektioner!

Tillsammans - patient, närstående och personal - kan vi förhindra vårdrelaterade infektioner

Som närstående kan du skydda den du besöker och andra medpatienter genom att:

 • Använda handsprit (handdesinfektion) när du kommer in på avdelningen.
 • Stanna hemma om du inte är helt återställd efter magsjuka eller precis insjuknat i förkylning.
 • Inte röra patientens eventuella förband, det är vårdpersonals uppgift. Informera gärna personalen om det ser ut som förbandet är på väg att lossna eller på annat sätt ser konstigt ut.
 • Inte gå in i kök eller förråd, vi har satt upp skyltar utanför dessa rum och vi är tacksamma för att de respekteras.
 • Inte röra apparater och material som står i korridor eller på patientrum.
Kan vi hjälpas åt att påminna varandra om att följa hygienreglerna på avdelningen så kanske vi kan undvika att patienter drabbas av vårdrelaterade infektioner.

Som patient kan du skydda dig själv och andra medpatienter genom att:

 • Tvätta händerna noga efter toalettbesök.
 • Säga till personalen om du får magbesvär.
 • Tvätta händerna innan måltid eller använda handdesinfektion.
 • Använda handdesinfektion om du lämnar eller återkommer till avdelningen.
 • Inte gå in i kök eller förråd, vi har satt upp skyltar utanför dessa rum och är tacksamma för att de respekteras.
 • Inte röra apparater och material som står i korridor eller på patientrum.
För att uppnå full effekt av tvätt med handdesinfektion ska händerna vara fuktiga i minst 30 sekunder. Lika länge ska du tvätta händerna om du har tillgång till tvål och vatten. 

Personal skyddar patienterna genom att:

 • Sprita händerna före och efter nära kontakt med patienter.
 • Ha håret uppsatt om det är långt.
 • Ha kortklippta naglar (lösnaglar är inte tillåtet) och arbetskläder med kort ärm.
 • Ej bära klockor, ringar eller andra smycken på händer och underarmar.
 • Bära förkläde om vi kommer i kontakt med patient eller säng.
Om du som patient eller närstående ser att vi glömmer bort att följa dessa regler, påminn oss gärna!

Ladda ned broschyr Karolinska Universitetssjukhusets hygienregler (pdf)