Dina läkemedel

Läkemedel är en av sjukhusets viktigaste behandlingsmöjligheter. Behandlingen kan rädda liv, minska symtom och förbättra livskvalitet.

Under din sjukhusvistelse

Vid inskrivningen kommer läkaren att göra en genomgång av de läkemedel du använder. Du har möjlighet att själv ansvara för din läkemedelsbehandling och gör i så fall en överenskommelse om detta med den ansvarige läkaren. Gör gärna en lista på de läkemedel du använder och ta med listan. Om du vill kan du även ta med dig de läkemedel du vill ansvara för själv. Är du osäker angående dina läkemedel kan ansvarig läkare på sjukhuset via en webbtjänst få tillgång till information om vilka läkemedel du hämtat ut på apoteket, för detta krävs ditt medgivande.

Det är också ytterst viktigt ur säkerhetssynpunkt att du berättar för din vårdgivare vilka läkemedel du tar så att det ena läkemedlet inte försämrar den andras effekt. 

När du blir utskriven

När du skrivs ut ska du få en genomgång av de läkemedel du tar och varför du ska ta dem. Ofta får du en så kallad läkemedelsberättelse där detta framgår och en kopia på din läkemedelslista. Om du behöver fortsatt vård hos en annan vårdgivare skickas läkemedelslistan och läkemedelsberättelsen dit.

Apotek på sjukhushusområdet

Om du behöver hämta ut läkemedel på apotek innan du åker hem så finns apotek både i Solna och Huddinge. Karolinska i Solna har ett apotek i sjukhusets huvudentré på Eugeniavägen 3. I Huddinge hittar du ett apotek i bortre änden av centralhallen, samt ett utanför huvudentrén.

Har du frågor om dina läkemedel?

Om du har frågor om dina läkemedel bör du i första hand prata med din behandlande läkare. Du kan också ringa till Läkemedelsupplysningen (LMU) som är en upplysningstjänst där du kan ställa generella frågor om dina mediciner – hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel. Telefon: 0771 46 70 10