Din kallelse

En kallelse är en inbjudan från vården, till exempel till en undersökning eller behandling. På kallelsen hittar du information om var du ska, när du ska vara där och hur du ska förbereda dig.

Hur får jag min kallelse?

Du kommer få din kallelse antingen som en elektronisk kallelse (e-kallelse) via appen Alltid öppet eller via 1177. Har du inte någon av dessa elektroniska kontaktvägar, får du kallelsen som ett brev.

Det finns fördelar med att ha Alltid öppet-appen, då får du kallelsen snabbare och hinner på så sätt förbereda dig bättre. När din kallelse kommer till Alltid öppet, får du ett sms.

Sjukvården bevakar att du har läst din e-kallelse. Om du inte har gjort det inom 48 timmar skrivs kallelsen ut och skickas per post. Det innebär att om du inte kunnat läsa den elektroniska kallelsen får du den i brevlådan till din folkbokföringsadress.

Jag väntar på en kallelse. När kommer den?

Efter att din remiss inkommit till Karolinska Universitetssjukhuset görs en medicinsk bedömning av läkare. Vid denna bedömning beslutas om dina problem är sådana att ett besök på sjukhuset är rätt åtgärd, och i så fall till vilken specialist, även inom vilken tid. Remisserna bedöms lika oavsett om de kommer från en läkare eller om du sökt själv. 

Läs mer om egenremiss här.

Om en tid kan bokas på en gång får du en kallelse, i annat fall skickas en remissbekräftelse.

Enligt vårdgarantin ska tid till specialist erbjudas inom 90 dagar oavsett om remissen kommer från läkare eller om du sökt själv, vid egen vårdbegäran gäller detta endast inom den egna regionen.

Behöver du göra någon undersökning som till exempel röntgen innan besöket, kan väntetiden bli längre än 90 dagar. 

Läs mer om hur vårdgarantin fungerar på 1177.

Vad gör jag om tiden inte passar?

Om du behöver avboka ditt planerade besök ska du kontakta den enheten det gäller senast 24 timmar innan besöket. Vissa mottagningar erbjuder av- och ombokning via e-tjänster så som Alltid öppet eller 1177. Om du inte kommer till ditt inbokade besök eller inte avbokar i tid, får du betala besöksavgiften. Detta gäller även om du har frikort eller är under 18 år. Du kan boka om ditt besök två gånger därefter krävs att en ny remiss skickas till oss.

Var hittar jag informationen om jag tappat bort min kallelse?

Titta i din app, Alltid öppet, om kallelsen finns där. Annars kontakta den avdelning eller mottagning som har kallat dig så får du information av dem. Om du inte minns vilken enhet som kallat dig, får du kontakta Karolinskas växel för hjälp.

Växel Karolinska Huddinge: 08-123 800 00

Växel Karolinska Solna: 08-123 700 00