Akut sjuk

Ring 112 vid fara för liv. Ring 1177 Vårdguiden för att hitta bäst lämplig vård för dig.

Akut vård för vuxna

  • Ring 1177 för att få veta var du får bäst vård
  • Se även information om närmaste närakut på 1177
  • Akutmottagningen Huddinge för vuxna har öppet dygnet runt

  • Intensivakuten i Solna är ingen öppen mottagning utan tar endast emot svårt skadade eller sjuka patienter som kommer in med ambulans eller helikopter, patienter som går på behandling på sjukhuset och insjuknar akut samt patienter som fått remiss från annan vårdgivare.
Närmaste akutmottagning/närakut - ring 1177.

Akut vård barn

Råd om vård