Patientanvisning för provtagning till urinodling och urinprov

Anvisningen beskriver provtagning med mittstråleprov för stickprov och urinodling.

Förberedelser

Använd endast godkända provtagningskärl som hämtas på laboratoriet eller mottagningen. Provtagningskärl kan också köpas på apotek.

Provtagning vuxna och större barn

Försök hålla urinen i blåsan så länge som möjligt, helst 4 timmar. Bäst är att ta provet på morgonen.

 1. För isär blygdläpparna alternativ drag tillbaka förhuden

 2. Börja kissa i toaletten.

 3. För sedan in burken i urinstrålen.

 4. Tag bort burken och kissa färdigt i toaletten.

 5. Sätt på locket ordentligt och märk med namn och personnummer.

 6. Förvara urinprovet kallt i kylskåpstemperatur.

 7. Provet lämnas snarast till laboratoriet.

Provtagning små barn

 1. Tvätta barnets underliv noggrant med vatten och trycktorka.

 2. Håll en mugg redo för att fånga upp urinen.

 3. Ge rikligt med dryck.

 4. Föräldern kan sitta med barnet naket i knä med plast eller blåvit blöja som skydd.

 5. Eller följa med det nakna barnet i rummet för att fånga upp ett urinprov när barnet kissar.

 6. Sätt på locket ordentligt och märk burken med namn och personnummer.

 7. Förvara urinprovet i kylskåp. 

 8. Lämna provet snarast till laboratoriet.

Utskriftsvänlig version på svenska