Koriongonadotropin, total S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: hCG, total, S-
Rapportnamn: S-hCG, total
Indikationer / kompletterande analyser:

Fastställande av graviditet.

Diagnostiskt vid misstanke på patologisk graviditet såsom extrauterin graviditet, abortus imminens, missed abortion och mola hydatidosa och vid misstanke på hCG-producerande tumör såsom chorioncarcinom, testis och ovarialtumörer och övriga suspekt endokrina tumörer.

Kontroll av behandling av mola hydatidosa och hCG-producerande tumör.

Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Allmän

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:

Enhet: IE/L

Kvinnor:

Ej gravida
< 5 
Graviditetsvecka:

​5
100-5 000
​6
1 500-53 000
​7
24 000-120 000
​8
36 000-170 000
​9
41 000-200 000
​10
41 000-210 000
​11
38 500-200 000
​12
34 500-180 000
​13
29 500-157 000
​14
24 500-131 000
​15
19 200-106 000
​16
14 300-81 000
​17
12 000-59 000
​18​
6 900-41 500Män:
< 5

 

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja