Uroporfyrinogendekarboxylas, Erc-

CMMS

Alternativa sökord:
  • EC 4.1.1.37
  • UPGD, Erc-
Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen ingår:
Metod:
Enzymmätning, högupplösande vätskekromatografi (HPLC), fluorometri.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Porfyri, utredning -B/-DNA".
 
Remiss för utskrift: "Porfyriutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisningen Porfyri, utredning.
Ange tydligt på remissen: Erc-UPGD.

Provtagning:
Venblod.
Se instruktioner för blodprovtagning, förvaring och transport i anvisningen Porfyri, utredning.
Förvaring / transport:

Se Porfyri, utredning.

Referensintervall:
Se utlåtande.
Svarsrutiner:
Bedöms av laboratorieläkare. Vid positivt fynd bifogas även informationsblad och varningskort. ​​
Analysen utförs vid behov. Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Vid behov utförs analysen även akut (efter beslut ​av läkare på CMMS).
Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.​​Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Se rubriken "Kommentar" i anvisningen Porfyri, utredning.