Uroporfyrinogen-III-syntas, Erc-

CMMS

Alternativa sökord:
  • EC 4.2.1.75
  • UIIIS, Erc-
Indikationer / kompletterande analyser:

Analysen ingår:

Analysen utförs efter överenskommelse. 
Ring Porfyricentrum, CMMS innan provtagningen, tel. 08-123 714 45, då viss förberedelse krävs. 

Metod:
Enzymmätning, högupplösande vätskekromatografi (HPLC), fluorometri. 
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Porfyri, utredning -B/-DNA".
 
Remiss för utskrift: "Porfyriutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisningen Porfyri, utredning.
Ange tydligt på remissen: Erc-UIIIS.

Provtagning:
Venblod.
Se instruktioner för blodprovtagning, förvaring och transport  i anvisningen Porfyri, utredning

Ring Porfyricentrum, CMMS innan provtagningen, tel. 08-123 714 45, då viss förberedelse krävs. 
Förvaring / transport:

Se Porfyri, utredning.

Referensintervall:
Se utlåtande.
Svarsrutiner:
Bedöms av laboratorieläkare. Vid positivt fynd bifogas även informationsblad och varningskort.
Analysen utförs efter överenskommelse. Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet.
Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Se rubriken "Kommentar" i anvisningen Porfyri, utredning.