Covid-arbetet i siffror och korta fakta

Under våren 2020, stod Karolinska för cirka en fjärdedel av landets covid-vård och hälften av Region Stockholms. När patienterna var som flest, var hälften av vården på sjukhuset covid-19-vård. De flesta av patienterna har vårdats inom infektionsverksamhet.

Fakta och siffror i urval.

Sedan pandemin nådde Stockholm i början av 2020 har Karolinska nu haft cirka 10 000 vårdtillfällen med covid-19.

I april 2021 har Karolinska passerat 9000 covid-19-vårdtillfällen.

Sedan pandemins start har, i februari 2021, Karolinska haft cirka 8000 vårdtillfällen/ motsvarande 40 000 vårddygn.

Karolinska Universitetslaboratoriet, har i slutet av året 2020 koordinerat 1,5 miljoner covid-19-tester i region Stockholm.

Inom en vecka i juli fick sjukhuset in runt 100 000 beställningar av prover.

Under våren 2020 fyrfaldigades IVA-platserna och som mest, vårdades en enskild dag 302 patienter inom slutenvården och 132 inom intensivvården.

Från mars till juli 2020 har 2058 patienter med bekräftad covid-19 vårdats på Karolinska.

Under pandemins första fas med fokus på våren 2020 hade 550 patienter fått intensivvård.

Vårdtiden för patienterna under våren 2020 har varierat, men sammantaget innebär vården omräknat i dygn:

 • 20 000 vårddygn för covid-19-vård varav 5000 inom intensivvården. (6 900 vårddygn inom IVA, 16 800 vårddygn inom slutenvården).
  Under samma period har sjukhuset haft nära 50 procent av Stockholms samlade covid-19-vård och 91,2 procents överlevnad.
 • Under påskhelgen - den 11 april, vårdades 129 IVA-patienter på Karolinska och ytterligare 234 inom slutenvården.

Forskning kom snabbt igång för att bland annat öka kunskapen och om behandlingar. I början av 2021 bedriver Karolinska över 100 studier på covid-19.

Fler patienter under hösten 2020:

Efter att det under sommaren ha skett en stor nedgång i antalet patienter med covid-19, ökade antalet patienter under hösten.

 • Den 19 november ställer vnu verksamheten om till en kapacitet på över 200 vårdplatser och ca 70 intensivvårdsplatser. för covid-19.
 • Den 19 november 2020 vårdades 118 patienter med covid-19 på sjukhuset varav 18 inom intensivvården inklusive ECMO
 • Var fjärde plats på sjukhuset är belagd med covid-19 patienter och IVA-kapaciteten har ökat med ca 50 procent i slutet av november.

Avdelningar - infektion och intensivvård

Precis som under våren ställdes ett antal avdelningar om till covid-vård succesivt under hösten när patienterna blev fler. Lärdomarna från våren gjorde att Karolinska under andra vågen bland annat ökade antalet intermediärvårdsplatser, IMA. Där behandlas patienter med högflödessyrgas och övertrycksandningsstöd. I Solna fördubblades antalet IMA-platser till 14 och i Huddinge byggdes i december en covid-IMA med tio platser snabbt upp och bemannades gemensamt från alla sjukhusets teman. Läs mer om IMA i Huddinge för covid-patienter

Våren 2020:

Flera avdelningar ställde under våren 2020 om för att möta behovet av vård: Som mest har 25 av sjukhusets avdelningar haft som uppdrag att vårda covid-19-sjuka patienter.

Karolinska i Huddinge och i Solna har sammantaget haft 9 intensivvårdsavdelningar som mest (inklusive ECMO), när behoven var som störst.

Intensivvårdskapaciteten ökade med mer än 400 procent, från 38 till 160 vårdplatser. Den utökade kapaciteten omfattade 6 tillfälliga intensivvårdsavdelningar för covid-19, inköp av utrustning och omställning av personal och utrustning.

ECMO utökades från 3 till 10 platser. 28 procent av patienterna kom från andra regioner.

Under maj månad kunde avdelningar successivt börja återgå till ordinarie uppdrag, i takt med minskande patientflöden. I juli var 8 avdelningar, covid-19-avdelningar.

Efter återgången tar i första hand våra infektionsavdelningar hand om patienter med covid-19 och covid-19 patienter med behov av intensivvård tas om hand inom den ordinarie intensivvårdsverksamheten.

Omställning av personal 2020

Många medarbetare på Karolinska omplacerades för att under våren 2020 arbeta inom covid-19-vården:

 • 478 personer omplacerades, både inom sjukhuset och från regionen. 
 • 412 nyrekryteringar gjordes inom loppet av två månader. 
 • 929 personer fick utbildning och deltog i träningsprogram för vårdpersonal.

Många medarbetare ställde om från sina ordinarie arbetsuppgifter: Bland annat på Astrid Lindgrens Barnsjukhus har drygt 200 medarbetare ställt om till att arbeta med covid-19-patienter, både inom intensivvården och andra vårdavdelningar.

Även extrapersonal arbetat på sjukhuset. Studenter var en grupp som rekryterades tillfälligt. Majoriteten av studenterna arbetade i undersköterskeroller med omvårdnadsuppgifter - fylla på förråd, vända patienter och som extra händer i allmänhet.

- Den 6 april hade 485 sjuksköterskor mobiliserats till covid-vården genom interna flyttar, nya timanställningar och externt inflöde.

- Den 27 mars hade 160 personer genomgått utbildning för att arbeta inom intensivvården och cirka 1 000 personer som anmält intresse för att arbeta på Karolinska skolats in.

 • Parallellt med vården av patienter med covid-19 har vården av patienter med andra svåra sjukdomar pågått.
 • Trots det enorma behovet av covid-vård, klarade sjukhuset 92 procent av det ordinarie vårduppdraget från Region Stockholm samtidigt med 7 900 vårdtillfällen för covid-19 under 2020.

Här kan du läsa mer om omställningen i vården under våren 2020, med fokus på personal från barn till vården av covid-19-patienter. Se även filmen, här:

Provtagning - Karolinska Universitetslaboratoriet

596 842 test för covid-19 (440 603 för antikroppar och 156 239 för PCR) genomfördes 15 juni till den 30 augusti 2020 genomfördes.

Karolinska Universitetslaboratoriet har successivt ökat provtagningskapaciteten och anpassat till behov. Till exempel en vecka i september 2020 genomfördes 27 000 PCR-test. (test som visar pågående infektion). Majoriteten av proverna svaras ut inom ett dygn.

1,1 miljoner PCR-test och 770 000 antikroppstest har totalt gjorts i Region Stockholm fram till feb 2021 - där Karolinska Universitetslaboratoriet står för samordningen.

Under 2021 genomfördes/samordnades 2,1 miljoner PCR-provtagningar.

Vaccinaion

4000 medarbetare har vaccinerats i en första omgång i början av året 2021. Inledningsvis prioriterades medarbetare inom covid-vården - särskilt intensivvård och infektion.

7000 medarbetare kan erbjudas vaccin under vecka 8 och 9. Det omfattar möjlighet till vaccin till alla kliniskt verksamma medarbetare på sjukhuset - som är runt 11 000.

Karolinska har fått uppdrag att vaccinera 150 000 ivånare i Region Stockholm mot covid-19. i april 2021 är särskilda vaccinationsmottagningar i Solna och Huddinge i full gång med att vaccinera.