Sjukhuskyrkan Huddinge

Sjukhuskyrkan finns till för alla patienter och närstående. Du kan träffa präst, pastor, diakon och få kontakt med andra trossamfund.

Du når oss alla dagar mellan klockan 8.00 och 18.00. Personalen kan hjälpa dig kontakta oss. Vi för inte journal och har tystnadsplikt. Många vi träffar saknar anknytning till religion. Alla är välkomna oberoende av tro.
Läs mer om hur arbetar inom Sjukhuskyrkan.

Kontakt

Meditationsrum

Till Meditationsrummet är alla välkomna att söka stillhet, meditera och be. På Sjukhuskyrkans expedition finns bönematta, kompass och meditationspall att låna. Här finns också Bibeln på olika språk och Koranen att låna.

Öppettider och tillgänglighet

Meditationsrummet är öppet dagligen mellan klockan 06.00-22.00

Meditationsrummet finns på plan 5 i Södra hallen. Följ korridoren från huvudentrén gå förbi apoteket, Meditationsrummet ligger i slutet av korridoren.

Rummet kan besökas med rullstol och sjukhussäng.

Samtal

Sjukhuskyrkan kan vara en samtalspartner om stort och smått. Den som besöker oss bestämmer vad vi talar om. Under livet drabbas vi ibland av livskriser och förluster. Vi påminns om dödens närvaro mitt i livet. Sjukhuskyrkan tjänar då som resurs för stöd och samtal.

Mötesplaser under veckan

Mässa

Tisdagar klockan 12.00 - 12.30 firar vi en enkel gudstjänst med nattvard. Vi använder alkoholfri druvjuice och glutenfria oblater. Orgelmusik. Meditationsrummet.

Tid för stillhet

Torsdagar klockan 12.00 - 13.00 anordnas en meditativ stund. Musik på CD och ljuständning. Meditationsrummet.

Enskild nattvard

Nattvard kan också firas i sjukrummet enskilt eller tillsammans med närstående.

De sjukas smörjelse

I flera kristna traditioner brukar men be för sjuka och smörja med olja.

Förbön

Vi ber gärna tillsammans med dig när du är på sjukhuset. I Meditationsrummet finns förbönslappar där du kan skriva dina förbönsämnen. Vi ber för dem under torsdagens andakt/mässa.

Dop

Dopet är en kärleksgåva från Gud. Både barn och vuxna kan ta emot den på sjukhuset.

Vigsel

Kyrklig vigsel kan ske på sjukhuset och kräver en giltig hindersprövning från Skatteverket. Vid borgerlig vigsel kontakta till exempel Huddinge kommun för vigselförrättare.

Avsked, utfärdsbön och begravning

Det kan kännas viktigt att ta farväl av den döde. En enkel andakt, så kallad utfärdsbön, kan hållas antingen i sjukrummet eller i ett särskilt rum för avsked och visning.'

Visning av avlidna

Kapellet har neutralt rum för alla trosriktningar samt tvagningsrum för muslimer. Flyttbart kors finns i rummet som även kan användas för mindre begravningar.

Hitta till avskedsrum/kapell