Styrelsen

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset svarar bland annat för sjukhusets organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Den är ett stöd för sjukhusledningen i arbetet med att utveckla verksamheten. Samtidigt tillför styrelsen viktig kompetens i och med att ledamöterna har skilda professionella bakgrunder.

Från vänster: Melvin Samsom, (sjukhusdirektör), Håkan Nilsson, Kjell Asplund, Emma Jonsson, Ylva Hambraeus Björling, Eva Fernvall, Håkan Sörman, Karin Eliasson, Kia Orback Pettersson, Rune Engleskär, Annika Tibell (operativ direktör och biträdande sjukhusdirektör), Yvonne Dellmark. Foto: Oscar Segerström

 Styrelsen består av

Ledamöter

 • Håkan Sörman, ordförande, tidigare bl.a. VD för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Eva Fernvall, vice ordförande, senior rådgivare Apoteket AB, tidigare bl.a. ordförande för Vårdförbundet
 • Ylva Hambraeus Björling, erfarenhet av styrelsearbete och ledning i stora och små organisationer
 • Håkan Nilsson, ekonomie licentiat, ekonomidirektör MTR Nordic
 • Kjell Asplund, tidigare bl.a. generaldirektör för Socialstyrelsen
 • Karin Eliasson, HR-chef vid Autoliv
 • Kia Orback Pettersson, uppdrag som ordförande och ledamot i olika styrelser

Personalföreträdare

 • Emma Jonsson (utsedd av Vårdförbundet)
 • Yvonne Dellmark (utsedd av Läkarföreningen)
 • Rune Engleskär (utsedd av Kommunal)

Tjänstemän

 • Annika Tibell, tf sjukhusdirektör
 • Malin Frenning, landstingsdirektör
 • Margareta Fast, ekonomidirektör
 • Gunnar Gustafsson Wiss, administrativ direktör, styrelsens sekreterare

Kontakta Styrelsen

E-post:  Gunnar Gustafsson Wiss, styrelsens sekreterare