Styrelsen

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset svarar bland annat för sjukhusets organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Den är ett stöd för sjukhusledningen i arbetet med att utveckla verksamheten. Samtidigt tillför styrelsen viktig kompetens i och med att ledamöterna har skilda professionella bakgrunder.

Styrelsen består av

Ledamöter

 • Håkan Sörman, ordförande, tidigare bl.a. VD för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Eva Fernvall, vice ordförande, tidigare bl.a. ordförande för Vårdförbundet
 • Håkan Nilsson, ekonomie licentiat, ekonomidirektör MTR Nordic
 • Kjell Asplund, tidigare bl.a. generaldirektör för Socialstyrelsen
 • Karin Eliasson, uppdrag som senior rådgivare och styrelseledamot
 • Kia Orback Pettersson, uppdrag som ordförande och ledamot i olika styrelser
 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD SKL Kommentus

Personalföreträdare

 • Emma Jonsson (utsedd av Vårdförbundet)
 • Yvonne Dellmark (utsedd av Läkarföreningen)
 • Rune Engleskär (utsedd av Kommunal)

Tjänstemän

 • Björn Zoëga, sjukhusdirektör
 • Annika Tibell, bitr sjukhusdirektör
 • Mats Wallin,  t.f. ekonomidirektör
 • Gunnar Gustafsson Wiss, administrativ direktör, styrelsens sekreterare

Kontakta Styrelsen

E-post:  Gunnar Gustafsson Wiss, styrelsens sekreterare