Precisionsmedicin i vården

I precisionsmedicinska forum (PM-forum) som etableras ute i verksamheterna samlas expertis från hälso- och sjukvård och akademi kring gemensamma frågeställningar, för att skapa samsyn kring vilka områden som ska prioriteras och identifiera vilka hinder som behöver överbryggas inom de olika områdena.

Hittills har två PM-forum, Cancer och Sällsynta sjukdomar etablerats. Några till är under diskussion, exempelvis inom neurologi, infektion, reumatologi och psykiatri. Målet är successiv spridning till fler teknik- och sjukdomsområden.

En viktig del för etableringen av precisionsmedicin är Genomic Medicine Center Karolinska (GMCK), som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet/SclLifeLab och Karolinska Universitetssjukhuset. GMCK utvecklar och levererar genetisk diagnostik för vården, inklusive helgenomsekvensering. Under de närmaste åren kommer fler diagnostiska tekniker att nå klinisk mognad, och fler samverkansenheter av denna typ kommer att etableras med stöd av PMCK.

Två andra viktiga aspekter av precisionsmedicin är diagnostisk utveckling och IT och datahantering. Strukturer och arbetssätt för att hantera detta är för närvarande under utveckling i nära samarbete med PMCK.

 

Kontaktinformation PM-forum

Maila till: pmck.karolinska@regionstockholm.se

 

PM-forum Sällsynta sjukdomar: Anna Wedell 
PM-forum Cancer: Kristina Sonnevi 
Genomic Medicine Center Karolinska (GMCK): Valtteri Wirta 
Diagnostisk utveckling: Janne Lehtiö 
Datahantering: Patrik Georgii-Hemming