06 dec 2023 08:00 -- 16:30
 

IT i vården - En ny omvärld ger oss nya utmaningar

Konferens

IT i vården-dagen samlar offentliga och privata aktörer inom hälso- och sjukvården och ledande experter för diskutera digitaliseringen, framtidens vårdtjänster och vägen framåt.

I år med särskild vikt vid nya utmaningar och möjligheter och den nya verkligheten som framtidens vårdgivare kommer att möta:  • Ökade krav från patienter och vårdpersonal

  • Den nära vårdens behov och utmaningar

  • Nya hot mot infrastrukturen

  • Demografiska förändringar pressar vården

  • Interoperabilitetens utmaningar

  • Hur ska glesbygden klara vården?


Plats: Filadelfia Convention Centrer Stockholm


Arrangör: Dagens Medicin och Dagens Samhälle


Mer information och anmälan

Kontaktperson: Louise Olheden

Uppdaterad: