04 okt 2023 09:00 -- 15:30
 

Cancerdagen 2023 - Framsteg som räddar liv

Konferens

Vi befinner oss i en revolutionär tid inom cancervården med banbrytande teknik och nya behandlingsmetoder som förbättrar både prognoser och livskvalitet för cancerpatienter. Forskningen går framåt men utan en fungerande cancerstrategi, samverkan mellan viktiga aktörer, kompetensförsörjning och en jämlik vård kommer alla dessa framsteg enbart vara något vi läser om i tidningen. Vid Cancerdagen 2023 kommer vi att lyfta aktuella frågor, lyssna på den senaste forskningen och debattera utmaningar inom cancerområdet.

Dagens temaområden:  • Nulägesanalys och omvärldsspaning – cancervården i fokus

  • Med målet inom räckhåll – primärvård som räddar liv

  • Screening som metod för tidig upptäckt

  • Precisionsmedicin – en patient, en sjukdom

  • Med CAR T mot cancer i Sverige

  • Cancervård i världsklass – kompetensförsörjning och motivation som verktyg

  • Säker och jämlik vård – är det möjligt?


Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21
Stockholm


Mer information och anmälan

Uppdaterad: