20 sep 2023 08:00 -- 10:00
 

Kan forskning och behandling inom barncancer visa vägen för precisionsmedicin i Sverige?

Seminarium

Vilka utmaningar behöver lösas och vilka möjligheter syns när vi gläntar på dörren till framtiden? Kan det nationella samarbetet, tillsammans med erfarenheter från användningen av avancerad diagnostik och patientnära forskning inom barncancer, visa vägen för hur precisionsmedicin kan implementeras på andra områden i svensk hälso- och sjukvård?

 


Frukostseminarium


Idag är diagnostik, vård och behandling av barn med cancer förhållandevis väl samordnat nationellt, och sedan några år tillbaka erbjuds helgenomsekvensering av alla typer av barncancer. Detta hjälper läkarna att sätta in medicinska behandlingar som är anpassade till patienternas förutsättningar. 


Plats:  Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, i Axel Wenner-Grensalen.  
Tid: 08.30 - 10.00. Frukost serveras från 08.00


Program och anmälan

Uppdaterad: